கருப்பு உடையில் கண்ணை பறிக்கும் அழகு... நடிகை காஷ்மீராவின் கலக்கல் போட்டோஷூட்!

First Published 29, Jul 2020, 8:29 PM

கருப்பு உடையில் கண்ணை பறிக்கும் அழகு...  நடிகை காஷ்மீராவின்  கலக்கல் போட்டோஷூட்!

<p>கியூட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் காஷ்மீர </p>

கியூட் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் காஷ்மீர 

<p>ஷர்ட் போட்டு மாடர்ன் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் காஷ்மீர </p>

ஷர்ட் போட்டு மாடர்ன் ஆஹ் போஸ் கொடுக்கும் காஷ்மீர 

<p>மெழுகு போன்று இருக்கும் காஷ்மீர </p>

மெழுகு போன்று இருக்கும் காஷ்மீர 

<p>படுத்து கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் காஷ்மீர </p>

படுத்து கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் காஷ்மீர 

<p>எந்த உடை அணிந்தாலும் அழகாக இருக்கும் காஷ்மீர </p>

எந்த உடை அணிந்தாலும் அழகாக இருக்கும் காஷ்மீர 

<p>இளசுகளை கவரும் காஷ்மீர </p>

இளசுகளை கவரும் காஷ்மீர 

<p>காலை பொழுதின் மயக்கத்திலே </p>

காலை பொழுதின் மயக்கத்திலே 

<p>மாடர்ன் டிரஸ் அணிந்து மாஸ் காமிக்கும் காஷ்மீர </p>

மாடர்ன் டிரஸ் அணிந்து மாஸ் காமிக்கும் காஷ்மீர 

<p>ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மேக்கப் போடும் காஷ்மீர </p>

ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மேக்கப் போடும் காஷ்மீர 

<p>ஸ்லிம் ஆக இருக்கும் காஷ்மீர </p>

ஸ்லிம் ஆக இருக்கும் காஷ்மீர 

loader