வெள்ளை சிறகால் செய்த குட்டை உடை! கண் கூசும் அளவிற்கு கன்னா பின்னா கவர்ச்சி காட்டும் ஜான்வி கபூர்..!

First Published Dec 10, 2019, 3:31 PM IST

வெள்ளை சிறகால் செய்த குட்டை உடை! கண் கூசும் அளவிற்கு கன்னா பின்னா கவர்ச்சி காட்டும் ஜான்வி கபூர்..!