வெள்ளை சிறகால் செய்த குட்டை உடை! கண் கூசும் அளவிற்கு கன்னா பின்னா கவர்ச்சி காட்டும் ஜான்வி கபூர்..!

First Published 10, Dec 2019, 3:31 PM IST

வெள்ளை சிறகால் செய்த குட்டை உடை! கண் கூசும் அளவிற்கு கன்னா பின்னா கவர்ச்சி காட்டும் ஜான்வி கபூர்..!
 

வெள்ளை சிறகு உடையில் சிலை போல் நிற்கும் ஜான்வி

வெள்ளை சிறகு உடையில் சிலை போல் நிற்கும் ஜான்வி

வெள்ளை நிற உடையில் கொள்ளை அழகு

வெள்ளை நிற உடையில் கொள்ளை அழகு

ஷாட் உடையில் ஹாட்

ஷாட் உடையில் ஹாட்

கவர்ச்சி போஸ் கொடுப்பதில் செம்ம டப் கொடுக்கும் ஜான்வி

கவர்ச்சி போஸ் கொடுப்பதில் செம்ம டப் கொடுக்கும் ஜான்வி

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே

சொக்க வைக்கும் சிரிப்பு

சொக்க வைக்கும் சிரிப்பு

காந்த கண் அழகி

காந்த கண் அழகி

காற்றில் ஆடும் முடிகள் தனி அழகு

காற்றில் ஆடும் முடிகள் தனி அழகு

சாப்பிட்டு கொண்டேனா போஸ்

சாப்பிட்டு கொண்டேனா போஸ்

loader