கையில் கிருஷ்ணர் பொம்மையை வைத்து... கியூட் பார்வையால் மனதை கொள்ளையடிக்கும் இந்த நடிகை யார் தெரியுமா?

First Published 31, Jul 2020, 7:01 PM

கையில் கிருஷ்ணர் பொம்மையை வைத்து... கியூட் பார்வையால் மனதை கொள்ளையடிக்கும் இந்த நடிகை யார் தெரியுமா?

<p>சிவப்பு உடையில் பக்காவா இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

சிவப்பு உடையில் பக்காவா இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>கையில் கிருஷ்னன் பொம்மையை வைத்து அழகாக போஸ் கொடுக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

கையில் கிருஷ்னன் பொம்மையை வைத்து அழகாக போஸ் கொடுக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>ஸ்டைல் ஆஹ் கண்ணாடி போட்டு போஸ் கொடுக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

ஸ்டைல் ஆஹ் கண்ணாடி போட்டு போஸ் கொடுக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>ஜாலியாக கடலில் விளையாடி கொண்டு இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

ஜாலியாக கடலில் விளையாடி கொண்டு இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>பாவாடை சட்டையில் ஊர்கார பெண் போல் இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

பாவாடை சட்டையில் ஊர்கார பெண் போல் இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>மென்மையாக இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

மென்மையாக இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>கியூட் ஆஹ் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

கியூட் ஆஹ் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>கேரளத்து பைங்கிளி போல் இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

கேரளத்து பைங்கிளி போல் இருக்கும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>இளசுகளை ஈஸியாக கவரும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

இளசுகளை ஈஸியாக கவரும் அனஸ்வரா ராஜன் 

<p>சிறகை விரித்து ஆடும் அனஸ்வரா ராஜன் </p>

சிறகை விரித்து ஆடும் அனஸ்வரா ராஜன் 

loader