கவர்ச்சி காட்டுவதில் அக்கா ஸ்ருதிக்கே செம்ம டஃப் கொடுக்கும் தங்கை அக்ஷரா! தாறு மாறு கிளிக்ஸ்!

First Published 24, Dec 2019, 7:19 PM

கவர்ச்சி காட்டுவதில் அக்கா ஸ்ருதிக்கே செம்ம டஃப் கொடுக்கும் தங்கை அக்ஷரா! தாறு மாறு கிளிக்ஸ்!

அழகிய ஹாட் உடையில் அக்ஷரா ஹாசன்

அழகிய ஹாட் உடையில் அக்ஷரா ஹாசன்

எக்க சக்க ஹாட் உடையில் கேட் வாக் செல்லும் அக்ஷரா

எக்க சக்க ஹாட் உடையில் கேட் வாக் செல்லும் அக்ஷரா

கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி

கண்ணை கட்டும் கவர்ச்சி

இடுப்பில் கை வைத்து கெத்தா ஒரு போஸ்

இடுப்பில் கை வைத்து கெத்தா ஒரு போஸ்

கருப்பு உடையில் செம்ம ஹாட்

கருப்பு உடையில் செம்ம ஹாட்

ஸ்லிம்மாக இருக்கும் சிக்குன்னு ஒரு புகைப்படம்

ஸ்லிம்மாக இருக்கும் சிக்குன்னு ஒரு புகைப்படம்

வெள்ளை உடையில் சொக்க வைக்கும் அக்ஷரா

வெள்ளை உடையில் சொக்க வைக்கும் அக்ஷரா

வெள்ளை தாமரை போல் சிலிர்க்க வைக்கும் அக்ஷரா

வெள்ளை தாமரை போல் சிலிர்க்க வைக்கும் அக்ஷரா

சிலிர்க்க வைக்கும் அக்ஷரா

சிலிர்க்க வைக்கும் அக்ஷரா