கவர்ச்சி விருந்து வைத்து பட வாய்ப்புக்கு அடிப்போடும் தன்யா ஹோப்... இளசுகளை ஈர்க்கும் தாறு மாறு ஹாட்!

First Published 18, Jan 2020, 1:42 PM IST

கவர்ச்சி விருந்து வைத்து பட வாய்ப்புக்கு அடிப்போடும் தன்யா ஹோப்... இளசுகளை ஈர்க்கும் தாறு மாறு ஹாட்!

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே

கண்ணால் பேசும் பெண்ணே

ஜொலிஜொலிக்கும் உடையில் தன்யா

ஜொலிஜொலிக்கும் உடையில் தன்யா

கவர்ந்திழுக்கும் ஜிகு ஜிகு டிரஸ்

கவர்ந்திழுக்கும் ஜிகு ஜிகு டிரஸ்

பார்த்தாலே பரவசம்

பார்த்தாலே பரவசம்

சொக்கவைக்கும் தேவதை

சொக்கவைக்கும் தேவதை

நச் போஸ்

நச் போஸ்

கியூட் சிரிப்பு

கியூட் சிரிப்பு

பார்வையால் ஈர்க்கும் தன்யா

பார்வையால் ஈர்க்கும் தன்யா

இளசுகளை நெஞ்சை ப்ளாஸ்ட் செய்யும் கவர்ச்சி

இளசுகளை நெஞ்சை ப்ளாஸ்ட் செய்யும் கவர்ச்சி

செம்ம ஹாட்

செம்ம ஹாட்

காந்த கண் அழகி

காந்த கண் அழகி

கவரும் நாயகி

கவரும் நாயகி

கவர்ச்சி விருந்து கொடுக்கும் தன்யா

கவர்ச்சி விருந்து கொடுக்கும் தன்யா

நெஞ்சை அள்ளும் சூப்பர் போஸ்

நெஞ்சை அள்ளும் சூப்பர் போஸ்

தெறிக்கவிடும் டபுள் ஹாட்

தெறிக்கவிடும் டபுள் ஹாட்

பற்ற பார்வை

பற்ற பார்வை

கியூட் உடையில் செம்ம அழகு

கியூட் உடையில் செம்ம அழகு

சிவப்பு நிற உடையில் எக்க சக்க ஹாட்

சிவப்பு நிற உடையில் எக்க சக்க ஹாட்

அழகே... அழகே...

அழகே... அழகே...

படவாய்ப்பை பிடிக்க பலே பிளான்

படவாய்ப்பை பிடிக்க பலே பிளான்

படுக்கையில் செம ஹாட்

படுக்கையில் செம ஹாட்

கவர்ச்சி காட்டியபடி செம்ம போஸ்

கவர்ச்சி காட்டியபடி செம்ம போஸ்

loader