சும்மா சிக் என மாறிய சிருஷ்டி..! சிவப்பு நிற ஹாட் உடையில் இளசுகள் நெஞ்சை உருக வைத்த நாயகி..!

First Published 24, Oct 2020, 2:18 PM

சும்மா சிக் என மாறிய சிருஷ்டி..! சிவப்பு நிற ஹாட் உடையில்  இளசுகள் நெஞ்சை உருக வைத்த நாயகி..!
 

<p>என்ன ஒரு நளினம்&nbsp;</p>

என்ன ஒரு நளினம் 

<p>பொம்மை போல் நின்று அழகில் அசரவைக்கும் சிருஷ்டி&nbsp;</p>

பொம்மை போல் நின்று அழகில் அசரவைக்கும் சிருஷ்டி 

<p>உடையை முட்டி மேல் தூக்கி ஹாட் கவர்ச்சி&nbsp;</p>

உடையை முட்டி மேல் தூக்கி ஹாட் கவர்ச்சி 

<p>வாவ்... செதுக்கி வைத்த சிலையோ&nbsp;</p>

வாவ்... செதுக்கி வைத்த சிலையோ 

<p>பின்னழகை காட்டியபடி போஸ் கொடுக்கும் சிருஷ்டி&nbsp;</p>

பின்னழகை காட்டியபடி போஸ் கொடுக்கும் சிருஷ்டி 

<p>சேரில் அமர்ந்து கவர்ச்சி போஸ்&nbsp;</p>

சேரில் அமர்ந்து கவர்ச்சி போஸ் 

<p>கண் கொண்டு பார்ப்பாய அழகே&nbsp;</p>

கண் கொண்டு பார்ப்பாய அழகே 

<p>சும்மா சிக் என மாறிய சிருஷ்டி&nbsp;</p>

சும்மா சிக் என மாறிய சிருஷ்டி 

<p>அழகே... அழகே...&nbsp;</p>

அழகே... அழகே... 

<p>கன்னக்குழி அழகில் ரசிகர்களை வீழ்த்தும் சிருஷ்டி&nbsp;</p>

கன்னக்குழி அழகில் ரசிகர்களை வீழ்த்தும் சிருஷ்டி 

<p>கிளாசியா போஸ் கொடுக்கும் சிருஷ்டி&nbsp;</p>

கிளாசியா போஸ் கொடுக்கும் சிருஷ்டி 

<p>பொங்கும் அழகு</p>

பொங்கும் அழகு

<p>தலையில் கை வைத்தபடி கியூட் போஸ்&nbsp;</p>

தலையில் கை வைத்தபடி கியூட் போஸ்