மப்பும் மந்தாரமாக நீச்சல் குளத்தையே சூடேற்றும் சோனா... நாடி நரம்புகளை ஆடிப்போக வைக்கும் ஓவர் கவர்ச்சி!

First Published 20, Dec 2019, 5:51 PM

மப்பும் மந்தாரமாக நீச்சல் குளத்தையே சூடேற்றும் சோனா... நாடி நரம்புகளை ஆடிப்போக வைக்கும் ஓவர் கவர்ச்சி!

கண்ணை பறிக்கும் கவர்ச்சி

கண்ணை பறிக்கும் கவர்ச்சி

நீச்சல் குளத்தில் இருந்து வெளியே வந்து... ரசிகர்களை கவர்ச்சி கடலில் தள்ளும் சோனா

நீச்சல் குளத்தில் இருந்து வெளியே வந்து... ரசிகர்களை கவர்ச்சி கடலில் தள்ளும் சோனா

கண் கூசும் அளவிற்கு கவர்ச்சி பாஸ்

கண் கூசும் அளவிற்கு கவர்ச்சி பாஸ்

நீச்சல் குலத்துக்கே வெக்கம் வந்துடும் போல

நீச்சல் குலத்துக்கே வெக்கம் வந்துடும் போல

பளபளன்னு தோன்றி, பரவசப்படும் சோனா

பளபளன்னு தோன்றி, பரவசப்படும் சோனா

பிகினி உடையில் பிச்சி உதறுறாங்க

பிகினி உடையில் பிச்சி உதறுறாங்க

உதட்டை கடித்து செம்ம ஹாட்

உதட்டை கடித்து செம்ம ஹாட்

டூ பீஸ் உடையில்... செம்ம கூல் சோனா

டூ பீஸ் உடையில்... செம்ம கூல் சோனா