குழந்தைகள் - குடும்பம் என சந்தோஷமாக இருக்கும் நடிகை சமீரா ரெட்டி! எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அவ்வளவு அழகு!

First Published 29, Dec 2019, 4:31 PM

குழந்தைகள் - குடும்பம் என சந்தோஷமாக இருக்கும் நடிகை சமீரா ரெட்டி!  எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அவ்வளவு அழகு!
 

குழந்தையுடன் கியூட் அம்மாக சமீரா

குழந்தையுடன் கியூட் அம்மாக சமீரா

எவ்வளவு அழகு

எவ்வளவு அழகு

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத அழகு

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத அழகு

அம்மாவின் அரவணைப்பில் குட்டி தேவதை

அம்மாவின் அரவணைப்பில் குட்டி தேவதை

அன்பு முத்தம்

அன்பு முத்தம்

எங்கு பார்த்தாலும் கொண்டாட்டம்

எங்கு பார்த்தாலும் கொண்டாட்டம்

அழகு குறையாத செல்லங்கள்

அழகு குறையாத செல்லங்கள்

டெடியுடன் கியூட் விளையாட்டு

டெடியுடன் கியூட் விளையாட்டு

கிருஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்

கிருஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்

அம்மாவின் அழகு அரவணைப்பு

அம்மாவின் அழகு அரவணைப்பு

அப்பாவின் கொஞ்சல்

அப்பாவின் கொஞ்சல்

அண்ணனுடன் கியூட் தங்கை

அண்ணனுடன் கியூட் தங்கை

நடிகை ரேகாவுடன் சமீரா

நடிகை ரேகாவுடன் சமீரா

குழந்தைகளுடன் குதூகலம்

குழந்தைகளுடன் குதூகலம்

loader