உள்ளாடை தெரியும் அளவிற்கு மெல்லிய உடையில் விருது விழாவிற்கு வந்த சமந்தா! திருமணத்திற்கு பின் அடங்காத ஓவர் கவர்ச்சி அட்டகாசம்!

First Published 13, Jan 2020, 6:30 PM IST

உள்ளாடை தெரியும் அளவிற்கு மெல்லிய உடையில் விருது விழாவிற்கு வந்த சமந்தா! திருமணத்திற்கு பின் அடங்காத ஓவர் கவர்ச்சி அட்டகாசம்!
 

கவர்ச்சி உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் சமந்தா

கவர்ச்சி உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் சமந்தா

ஹாட் உடையில் ஸ்வீட் ஸ்மைல்

ஹாட் உடையில் ஸ்வீட் ஸ்மைல்

உள்ளாடை தெரிய ஓவர் ஹாட்

உள்ளாடை தெரிய ஓவர் ஹாட்

பின்னழகை காட்டியவாறு கியூட் போஸ்

பின்னழகை காட்டியவாறு கியூட் போஸ்

செல்ல நாய் குட்டியுடன் சூப்பர் போஸ்

செல்ல நாய் குட்டியுடன் சூப்பர் போஸ்

சிரிப்பில் சிதறடிக்கும் சமந்தா

சிரிப்பில் சிதறடிக்கும் சமந்தா

சிரிப்பில் கவரும் பேரழகு

சிரிப்பில் கவரும் பேரழகு

கியூட் சிரிப்பு

கியூட் சிரிப்பு

பார்க்க பார்க்க சலிக்காத அழகு

பார்க்க பார்க்க சலிக்காத அழகு

ரசிகர்களுக்கு கவர்ச்சி காட்டுவதில் தாராளம் காட்டும் சமந்தா

ரசிகர்களுக்கு கவர்ச்சி காட்டுவதில் தாராளம் காட்டும் சமந்தா

மெல்லிய உடையில் மிளிரும் சமந்தா

மெல்லிய உடையில் மிளிரும் சமந்தா

loader