மெல்லிய சேலையை இறுக்கி பிடித்திருக்கும் இடை... கதவு வைத்த ஜாக்கெட்டில் கவர்ச்சி போஸ் கொடுத்த ரேஷ்மா..!

First Published 26, Jun 2020, 9:05 PM

மெல்லிய சேலையை இறுக்கி பிடித்திருக்கும் இடை... கதவு வைத்த ஜாக்கெட்டில் கவர்ச்சி போஸ் கொடுத்த ரேஷ்மா..!
 

<p>மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மமென்ன </p>

மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மமென்ன 

<p>நீல நிற சேலையில்.. நின்றபடி போஸ் </p>

நீல நிற சேலையில்.. நின்றபடி போஸ் 

<p>கழுத்தில் கை வைத்து சாவகாசமாய் ஒரு போஸ் </p>

கழுத்தில் கை வைத்து சாவகாசமாய் ஒரு போஸ் 

<p>பின்னழகை காட்ட ஜாக்கெட்டில் கதவே வச்சிருக்காங்க ரேஷ்மா </p>

பின்னழகை காட்ட ஜாக்கெட்டில் கதவே வச்சிருக்காங்க ரேஷ்மா 

<p>காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா</p>

காதோரம் லோலாக்கு குலுங்குதம்மா

<p>சாய்த்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது அடடா?</p>

சாய்த்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது அடடா?

<p>சுவற்றில் கை வைத்து சித்திர பார்வையோ</p>

சுவற்றில் கை வைத்து சித்திர பார்வையோ

<p>சேலையில் சுழட்டி போடும் ரேஷ்மா  </p>

சேலையில் சுழட்டி போடும் ரேஷ்மா  

<p>பின்னழகு வேற லெவல் </p>

பின்னழகு வேற லெவல் 

<p>கொள்ளை கொள்ளும் பார்வை </p>

கொள்ளை கொள்ளும் பார்வை 

<p>பார்வையால் மயக்கும் ரேஷ்மா </p>

பார்வையால் மயக்கும் ரேஷ்மா 

loader