குட்டி பாப்பா முதல் இப்போது வரை நடிகை நிவேதா தாமஸ் குடும்பத்துடன் எடுத்து கொண்ட அறிய புகைப்படங்கள்!

First Published 1, Jan 2020, 6:39 PM

குட்டி பாப்பா முதல் இப்போது வரை நடிகை நிவேதா தாமஸ் குடும்பத்துடன் எடுத்து கொண்ட அறிய புகைப்படங்கள்!
 

குட்டி பாப்பாவாக நிவேதா

குட்டி பாப்பாவாக நிவேதா

அப்பாவின் தோளில் சாய்ந்து அன்பு மகள்

அப்பாவின் தோளில் சாய்ந்து அன்பு மகள்

எப்போதுமே கியூட்

எப்போதுமே கியூட்

அம்மாவுடன் ஆனந்த சிரிப்பு

அம்மாவுடன் ஆனந்த சிரிப்பு

குழந்தையில் செம்ம  சுட்டி

குழந்தையில் செம்ம சுட்டி

குடும்பத்துடன் நிவேதா

குடும்பத்துடன் நிவேதா

பிறந்த நாளில் எடுத்து கொண்ட அழகு புகைப்படம்

பிறந்த நாளில் எடுத்து கொண்ட அழகு புகைப்படம்

சுட்டி தனம் செய்யும் நிவேதா

சுட்டி தனம் செய்யும் நிவேதா

தம்பியுடன் ஆனந்த சிரிப்பு

தம்பியுடன் ஆனந்த சிரிப்பு

அம்மாவுடன் செல்பி

அம்மாவுடன் செல்பி

அம்மா - அப்பாவுடன் எடுத்து கொண்ட அழகு போட்டோ

அம்மா - அப்பாவுடன் எடுத்து கொண்ட அழகு போட்டோ