இஷ்டத்துக்கு கவர்ச்சி காட்டும் இஷா குப்தா... டூ பீஸ் முதல் டாப்லெஸ் வரை கதிகலங்க வைக்கும் ஹாட் கிளிக்ஸ்...!

First Published 23, May 2020, 3:25 PM

இந்தி சினிமாவில் கவர்ச்சிக்கு பஞ்சமில்லை. ஆனால் இஷா குப்தா கொடுக்கும் ஹாட் போஸ்களை பார்த்தால் கவர்ச்சிக்கே கண் கூசும் போல் தெரிகிறது. அப்படி இஷா குப்தா என்ன மாதிரியான போஸ்களை எல்லாம் கொடுத்துள்ளார் என்று நீங்களே பாருங்கள்... 

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

<p>Esha Gupta</p>

Esha Gupta

loader