கொசுவலை போல் இருக்கும் சேலையில்... இடுப்பழகை எடுப்பாய் காட்டி போஸ் கொடுக்கும் நடிகை தர்ஷா குப்தா..!

First Published 1, Jul 2020, 8:21 PM

கொசுவலை போல் இருக்கும் சேலையில்... இடுப்பழகை எடுப்பாய்  காட்டி போஸ் கொடுக்கும் நடிகை தர்ஷா குப்தா..!

<p>சிவப்பு சேலையில் சிறகடிக்கும் தர்ஷா </p>

சிவப்பு சேலையில் சிறகடிக்கும் தர்ஷா 

<p>சேலையை நழுவ விட்டு ரணகளம் </p>

சேலையை நழுவ விட்டு ரணகளம் 

<p>ஏங்க வைக்கும் அழகி </p>

ஏங்க வைக்கும் அழகி 

<p>சேலையில் மயக்கும் செந்தூர பூவே...</p>

சேலையில் மயக்கும் செந்தூர பூவே...

<p>இடையழகை காட்டி என்னமா போஸ் கொடுக்குறாங்க </p>

இடையழகை காட்டி என்னமா போஸ் கொடுக்குறாங்க 

<p>என்ன ஒரு தாராள மனசு </p>

என்ன ஒரு தாராள மனசு 

<p>வாவ்... அழகே அழகே</p>

வாவ்... அழகே அழகே

loader