குறையாத அழகு... கூடி கொண்டே போகும் கவர்ச்சி... அபிராமி வெங்கடாச்சலத்தின் குதூகல கிளிக்ஸ்!

First Published 26, Dec 2019, 11:05 AM

குறையாத அழகு... கூடி கொண்டே போகும் கவர்ச்சி... அபிராமி வெங்கடாச்சலத்தின் குதூகல கிளிக்ஸ்!

மஞ்சள் நிற சுடிதாரில் மயக்கும் அழகு

மஞ்சள் நிற சுடிதாரில் மயக்கும் அழகு

வெட்கப் புன்னகை

வெட்கப் புன்னகை

அழகில் மயக்கும் அபிராமி

அழகில் மயக்கும் அபிராமி

மெரூன் கலர் நிற உடையில் மனம் மயக்கும் அபிராமி

மெரூன் கலர் நிற உடையில் மனம் மயக்கும் அபிராமி

கவர்ச்சியில் கலக்கும் அபி

கவர்ச்சியில் கலக்கும் அபி

துள்ளல் விளையாட்டு

துள்ளல் விளையாட்டு

சிலிர்க்க வைக்கும் பேரழகியாய் அபிராமி

சிலிர்க்க வைக்கும் பேரழகியாய் அபிராமி

loader