ஹோம்லிக்கு டாடா காட்டிட்டு கவர்ச்சியில் குதித்த 'தான்யா ரவிச்சந்திரன்' ஹாட் புகைப்பட தொகுப்பு !