வெள்ளாட்டுக் கொட்டகைகளின் பாரமரிப்பு முறைகள்:

கொட்டகை முறை.

** வெள்ளாடுகளை நாள் முழுவதும் கொட்டகைக்கு உள்ளேயே அடைத்து தீவனம் அளித்து வளர்க்கப்படுகிறது.

** கொட்டகையை ஆழ்கூளம் அல்லது உயர் மட்ட தரை முறையினால் அமைக்கலாம்

1.. ஆழ்கூள முறை

** தரையில் 6 செ.மீ. உயரத்திற்கு கடலைப்பொட்டு, மரத்தூள் மற்றும் நெல் உமி ஆகியவற்றை இட்டு வளர்க்கலாம்.

** இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை புது கூளம் போடவேண்டும்.

** இம்முறையில் உண்ணி மற்றும் பேன் தாக்கம் இல்லாமல் கவனித்துக் கொள்ளவேண்டும்

** ஆடு ஒன்றுக்கு 15 சதுர அடி இடம் தேவைப்படும்

2.. உயர் மட்ட தரை முறை

** தரையிலிருந்து 3-4 அடி உயரத்தில் மர பலகை அல்லது கம்பி வலைகளை கொண்டு அமைக்கலாம்

** ஒட்டுண்ணி தொல்லைகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கும்

3.. மேய்ச்சலுடன் கூடிய கொட்டகை முறை.

** மேய்ச்சல் நிலங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களில் மேய்ச்சலுக்கு பிறகு கொட்டகையில் வைத்து பசுந்தீவனங்களையும், அடர் தீவனைத்தையும் அளிக்கலாம்.